Bảo Ngân

Bài Viết

Điều rang muối đạt chuẩn OCOP 2022

OCOP là chương trình quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng miền, địa phương để phát triển ngành nghề, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo nhiều việc làm cho lao động. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Đốp Trần Văn Thành cho biết, OCOP là chương trình mới, chính vì vậy, trong thời gian qua được lãnh đạo huyện quan tâm, chú trọng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thực hiện tốt chương trình này sẽ phát huy được tiềm năng, sự sáng tạo, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương để giới thiệu, đánh giá sản phẩm. Ngoài giá trị sử dụng, sản phẩm OCOP của huyện còn tích hợp được giá trị văn hóa, tình cảm, cảm xúc của các chủ thể, người dân địa phương gửi gắm để khách hàng tin tưởng, ủng hộ.

Chi tiết tại:

https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/139370/gia-tri-rieng-biet-tu-san-pham-ocop

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết